Cap a la sostenibilitat climàtica de la construcció L'edificació consumeix gairebé la meitat de les matèries primeres extretes en el món, però podria mantenir la qualitat rebaixant aquesta quantitat. Només el 30% dels residus de el sector es reutilitzen Pràcticament...