Serveis

 • Projectes d’edificació

 • Projectes de reforma i rehabilitació

 • Direcció facultativa a peu d’obra

 • Control i supervisió tècnica

 • Seguimient de plaços i costs

 • Certificats energètics

 • Cèdules d’habitabilitat i segona ocupació

 • Piscines

 • Rehabilitacions

 • Parcel·lacions

 • Agregacions

 • Segregacions

 • Legalitzacions